judit rabasseda
arts
sculpture
props
& visual diversities
Multidisciplinary studio based in Barcelona.
Focused on art, sculpture, props & set construction, branding solutions, creative consulting & design, and visual diversities.
Working and collaborating with different studios and disciplines,
coming up with tailor-made, innovative and
creative solutions for each concept.


Estudi multidisciplinari amb seu a Barcelona.
Centrat en l'art i l'escultura, la construcció de ficticis, rèpliques i decorats, solucions de marca, consultoria i  dissenys creatius, i diversitats visuals.
Treballant i col·laborant amb diferents estudis, disciplines i sinergies;
propostes a mida, solucions creatives i 
innovació per a cada concepte.